Zmluvy

NameSizeHits
NameSizeHits
Darovacie zmluvy
Zámenná Zmluva Obec-Budovcová,Flochová418 KiB20
Zámenná Zmluva Demian,obec274 KiB23
LESY SR š P BB DOHODA145 KiB39
Darovacia Zmluva Buday257 KiB41
Darovacia Zmluva669 KiB68
Dobrovoľný hasičský zbor
Zmluva Dotácia DHZ 2020578 KiB20
Dotácia DHZ 20193.3 MiB23
Dohody
Dohoda Úrad Práce434 KiB8
Kúpne zmluvy
Kúpna Zmluva Medveď 136 2021883 KiB2
Kúpna zmluva Technické zariadenie k fekálnemu vozidlu161 KiB4
Kúpna Zmluva ŽP -Tále868 KiB7
Kúpna Zmluva Horňák Dodatok193 KiB8
Zmluva Rešutíková,mäso ZŠ,MŠ209 KiB8
kupna zmluva švantnerová306 KiB8
Kupna Zmluva Mgr Sladecek290 KiB8
Kúpna Zmluva Pepich306 KiB9
Kúpna Zmluva P Hricko,Hricková395 KiB10
Kúpna Zmluva Zingorová707 KiB10
Kúpna Zmluva TJ Tatran Obec Horná Lehota1.8 MiB11
Kúpna Zmluva Jambrich314 KiB12
Kupna Zmluva Uhlie402 KiB12
Kupna Zmluva Traktorovy Nosič Kontajnerov2.4 MiB13
Kúpna Zmluva Simonides258 KiB13
Kúpna Zmluva Hoferová273 KiB14
KZ Urbanovský322 KiB14
Zámenná Zmluva Kevická-obec277 KiB17
Kúpna Zmluva Fonferová434 KiB17
Kúpna Zmluva Horňák396 KiB20
Kúpna Zmluva Kováčová303 KiB20
Kúpna Zmluva Dom č.1863.8 MiB20
Odstúpenie Od ZmluvyBGM-impex238 KiB21
Kúpna Zmluva Kevický184 KiB22
Kúpna Zmluva Dacia559 KiB22
Kúpna Zmluva Šaling408 KiB22
Zmluva957 KiB23
Kúpna Zmluva Rímskokatol Cirkev408 KiB24
Kúpna Zmluva Hricko-Hricková145 KiB24
Kúpna Zmluva Cimermanovci354 KiB25
Kúpna Zmluva Fašang254 KiB30
Kúpna Zmluva Hlásniková183 KiB31
Kúpna Zmluva LP Promotion820 KiB32
Kúpna Zmluva Hotel Partizán200 KiB40
Kúpna Zmluva Demian,Erdélyiová175 KiB54
Kúpna Zmluva -Ing Slančík370 KiB63
Nájomné zmluvy
Zmluva o výpožičke-sčítanie obyvateľov145 KiB5
Zmluva Poľovnícke Združenie1.2 MiB11
Zmluvá O Nájme-chata Vlek274 KiB19
30052019 Zmluva O Prenajme SSD1.7 MiB43
Nájomná Zmluva LESY SR š P.471 KiB51
Nájomná Zmluva SPF1.4 MiB51
Najomna Zmluva Polianka322 KiB51
Zmluva o dielo
Zmluva O Dielo Zber A Zhodnotenie Biologicky Rozlozitelnych Odpadov 132 2020161 KiB8
ŽP Inform Dodatok 366 KiB10
Zmluva O Dielo,náter Striech 2017189 KiB10
Zmluva O Dielo-oprava Ciest Horný Koniec 20171.8 MiB13
Zmluva Doplnenie Detsk Ihrisko755 KiB13
Zmluva O Posk Služby Audit 2015168 KiB14
ŽP Inform Dodatok 298 KiB14
Zmluva Olej (2)101 KiB14
Zmluva Jarky Bánske310 KiB15
zmluva o dielo cyklocesta Krpačovo -Tále3.9 MiB15
zmluva o dielo Metrostav MK1.6 MiB15
Zmluva O Poskyt Služieb SPRAVODAJ(9)244 KiB16
Zmluva Nelostav Posilovňa900 KiB16
Zmluva -projekt Dok Kanalizácia Výmena Vodovodu209 KiB16
Zmluva O Dielo SUNIK -dom Hasičov9.3 MiB17
Zmluva Oprava Hrobu Sama Chalupka556 KiB18
Zmluva Rozvojová Agentúra498 KiB18
Zmluva RENOVIA(7)3.8 MiB19
Zmluva Datove Centrum(2)333 KiB22
Zmluva O Dielo č 0305-20193.4 MiB22
Zmluva O Dielo STRABAG 2016928 KiB24
Zmluva Zateplenie Ou3.4 MiB25
Zmluva ,projekt Kompostery Envirofond257 KiB26
Zmluva ENVI-PAK, A S Bratislava370 KiB27
Zmluva O Dielo Drobné Stavby3.6 MiB29
Zmluva O Dielo Strabag859 KiB31
Zmluva Koramont Požiarna Zbrojnica1.4 MiB37
Kanalizácia A Vododvod Vršok 200520191.4 MiB38
Dodatok K UPD 1145 KiB38
Zmluva O Obstarávaní územnoplánovacej Dokumentácie 07.31 -2018300 KiB39
Zmluva O Dielo358 KiB39
Dodatok 1 K Zmluve O Dielo 21 2017 RENOVIA1.3 MiB40
Zmluva Kanalizácia Aprekládka Vodovodu305 KiB53
Zmluva o zabezpečení služieb
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny2.4 MiB0
Zmluva O Spolupráci - Spracovanie Projektu Zatepľovanie ZŠ HL2.9 MiB2
Dodatok k zmluve 218_2018_1193 KiB5
Zmluva o spolupráci_ Spracovanie projektovej žiadosti Zberný dvor466 KiB5
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov225 KiB5
Zmluva Odpad1547 KiB5
Zmluva Odpad483 KiB5
Zmluva Pneumatiky577 KiB6
GENERIC 21BW-3 001421.8 MiB6
07062019 Zmluva O Beznom Ucte186 KiB7
2019 zmluva Audit952 KiB7
15102019 Zmluva O Zriadeni Uctu76 KiB7
Zmluva Telekom 2020658 KiB7
Zmluva O Poskytovaní Služieb GDPR1.1 MiB8
Zmluva Business 24 2 Str.872 KiB8
Zmluva Business 241.1 MiB8
Zmluva Odpad Z Kuchyne1.5 MiB8
Dodatok K Zamestnávateľskej Zmluve STABILITA225 KiB8
Zmluva S OLH111 KiB9
Zmluva O Poskytovaní údajov265 KiB9
Zmluva Stavebný Dozor Kanalizácia1.1 MiB9
Zmluva O Dodávke Vody č.1861.8 MiB9
Zmluva REMEK841 KiB10
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 148 584434 KiB10
Zmluva O Odvoze TKO Tále1.7 MiB10
Zmluva O Zriadení účtu177 KiB10
Dohoda O Skončení Zmluvy124 KiB11
Zmluva O Poskytovanie Služieb Pri Ochrane Osobných údajov364 KiB12
Zmluva č 43 O Poskytovaní Služieb Pri Ochrane Osobných údajov746 KiB12
Licencná Zmluva MADE- URBIS363 KiB13
Zmluva Telekom ZŠ338 KiB13
30052019 Zmluva Dotácia VUC627 KiB13
Zmluva Advokátske Služby290 KiB13
04062019 ZmluvaNN973 KiB18
Zmluva Poziarna Ochrana2.1 MiB23
Návrh Zmluvy Spoločny Stavebny Urad.28 KiB34
Zmluvy
Dohoda SZPB177 KiB18
Zmluva SZZP Dotácia177 KiB18
Dohoda JDS177 KiB19
Dohoda SZZP177 KiB21
Dohoda CZECAV177 KiB26
Zmluva Telekom905 KiB28
Zmluvy - dotácie
Zmluva Dotacie SZPB 2020177 KiB6
Zmluva Dotácie RKC 2020193 KiB7
Zmluva Dotacie JD 2020177 KiB7
Zmluva Dotácia Bbsk 20201.2 MiB9
Zmluva Ev Cirkev 2020209 KiB13
Zmluvy Cyklocesta1.4 MiB22
Zmluva Dotácia Na ÚPD659 KiB22