Zber elektroodpadu

Dňa 28.03.2019 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu od 9 00 hod. formou prejazdu.Spotrebiče vyložte pred svoje domácnosti podľa možnosti ráno v deň zberu.