Pamätná izba Sama Chalupku od 19.12.2020 zatvorená

Do pamätnej izby je potrebné sa vopred telefonicky nahlásiť na t.č. 0940 606 436, minimálny vstup je 5 osôb. Vstupné : 0,50 €