Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Dňa 25.4. /štvrtok/ o 19 00 sa v zasadačke OÚ uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Program: Odkúpenie budovy súp.č. 186 od realitnej kancelárie za účelom využitia pre zriadenie expozície keltskej kultúry so zámerom rozšírenia v budúcnosti na informačné turistické centrum.