Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Dňa 28.6. /piatok/ o 19 00 sa v zasadačke OÚ uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Program: Hlavný bod:Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.