Kontakty Urbáru

ADRESA

Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota

976 81 Horná Lehota

VYBOR 

Predseda:            Ing. Igor Zverko, CSc.              tel.:0917 475  611         e-mail: urbar.predseda@horna-lehota.sk

Ekonóm:                Ing. Ján Kuchár                           tel.:0917 475  614         e-mail: urbar.ekonom@horna-lehota.sk

Hospodár:              Ján Šaling                                     tel.:0917 475  612

Člen :                        Juraj Engler

Člen :                        Marek Bruncko

 

DOZORNÁ RADA

 

Predseda:              Juraj Demian                                                                            e-mail: urbarhl@horna-lehota.sk

Člen:                         Elena Demianová

Člen:                         Vladimír Bušniak