Testovanie Covid 19

Vážení občania,testovanie bude dňa

17.04.2021 sobota 8:00 – 15:00 v zasadačke

Obecného úradu Horná Lehota

(prestávka: 11:30-12:00)

Testovanie občanov do 15 rokov a nad 65 rokov nie je povinné.