Stredoslovenská distribučná oznamuje prerušenie dodávky energie-/výmena stĺpov/

18.a 19.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 83, 193 až 267,303 až 323,332,334,

20.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 194, 268 až 302, 318,359

23.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 130, 275 až 289, 768,907

24.až 25.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 83, 193 až 267,303 až 323,332,334,359 26.11.2020 tie isté čísla aj čísla 279 až 302

27.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 194,264 až 274,279 až 321,332,334,359

30.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 130,194,264 až 321,332,321,332,334,359,768,907

1.až 4.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 42, 81 až 95,175 až 222, 237 až 257, 262 až 267, 303 až 334,

7.a 8.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 194,264 až 274,279 až 321,332,334,359

9.až 11.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 194,264 až 274,279 až 321,332,334,359

14.až 16.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 83,130,193 až 203,245,248 až 323,332,334,359,768,902,907

17.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 42,81 až 88,90 až 95,175,177,179 až 207,216 až 222,237 až 257,262 až 267,303 až 334

18.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov:42,81 až 88,90 až 95,130,175 až 203,245,248 až 257,275 až 278,322 až 330,333,768,907