Spoločenská kronika

  • rok 2020 narodili sa : máj: Jozef Prieložný

  • rok 2020 zomreli: jún : Michal Šaliga
  • september: Erika Širgelová