Rozpis vlečky na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad v roku 2020 už ukončené.

           

              

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec, môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.