Rozpis vlečky na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad od 4.8.2020 do 17.9.2020

4.8.-11.8. stanoviská č.1,9,3,6

12.8.-19.8.      stanoviská č.2,10,8,5

20.8.-28.8.   stanoviská č.4,1,7,11

2.9.-10.9.. stanoviská č.9,5,2,3

10.9.-19.9.   stanoviská č.1,6,8,2

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec, môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.