Rozpis vlečky na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad

               od 16.07.2021 do 20.08.2021

16.7.-23.7.   stanoviská č.1,9,3,6                   

23.7.-17.6.      stanoviská č.2,10,8,5               

30.7.-6.8.     stanoviská č.4,1,7,11                 

6.8.-13.8.  stanoviská č.9,5,2,3                      

13.8.-20.8.     stanoviská č.1,6,8,2                   

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec, môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.