Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad

               od 15.10.2021 do 29.10.2021

  stanoviská č. 1,9,3,6                   

stanoviská č. 2,10,8,5               

15.10.-19.10.     stanoviská č. 4,1,7,11                 

19.10-22.10.  stanoviská č. 9,5,2,3                      

22.10-29.10.     stanoviská č.1,6,8,2                   

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch, či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec môžu byť termíny, či miesta zmenené.