Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 10.12.2019 o 18 00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva.Hlavný bod-schválenie rozpočtu obce pre rok 2020.