OZNAMY PRE OBČANOV

Vážení občania.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.9.2020 schválilo Zásady hospodárenia s majetkom obce.

V nich dáva možnosť občanom s trvalým pobytom v obci Horná Lehota vysporiadať si svoj majetok-pozemky v intraviláne obce pod nehnuteľnosťami /dom, hospodárska budova/, prípadne v nich / dvor, záhrada, ostredok atď./ tak, že obec pozemok ktorý jej patrí  vo výmere do 50m2 ,  odpredá v cene 5€/1m2 bez toho, aby záujemca dal spracovať znalecký posudok na cenu pozemku.

Táto možnosť bude trvať do 30. júna 2021.