Školstvo

Materská škola,
Typ školy:  Štátna
Kategória: Materská škola
Adresa:
Horná Lehota 65
97651  Horná Lehota
Telefón:  048/6179344
Riaditeľ/ka: Mgr.Monika Flochová

Základná škola Horná Lehota

riaditeľka: PaedDr.Anna Němcová

Meno školy: ZŠ Horná Lehota
Email školy: anem@centrum.sk
Telefón: +421 486179344
Adresa školy: Horná Lehota 65