Informácia pre majiteľov chalúp v obci.

Upozorňujeme majiteľov chalúp v našej obci, že zberné miesta pre tých, ktorí nemôžu vyložiť komunálny odpad v deň zberu /pondelok/, boli z hygienických dôvodov zrušené.Pri odchode z obce môžu komunálny odpad uložiť do veľkokapacitného kontajneru, ktorý bude umiestnený na začiatku obce pri čističke odpadových vôd.