Harmonogram zberu separovaných zložiek Chopok juh, rok 2020 KUKA voz, 1100 l kontajnery

Plasty: 24.1., 21.2., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 30.10.,

         27.11., 25.12. ( zatiaľ 13 / rok )

Papier: 7.2., 3.4., 29.5., 24.7., 18.9., 13.11. ( zatiaľ 6 / rok )

Sklo: 10.1., 6.3., 1.5., 26.6., 21.8., 16.10., 11.12. ( zatiaľ 7 / rok )

Všetky dni zberu sú piatky.