Zmluvy

NameSizeHits
NameSizeHits
Darovacie zmluvy
Darovacia Zmluva669 KiB126
Darovacia zmluva NsP Brezno 168/20211.1 MiB8
Darovacia Zmluva Buday257 KiB81
LESY SR š P BB DOHODA145 KiB67
Zámenná Zmluva Demian,obec274 KiB64
Zámenná Zmluva Obec-Budovcová,Flochová418 KiB33
Dobrovoľný hasičský zbor
Dotácia DHZ 20193.3 MiB36
Prilha C 2 Vyzvy Opis Predmetu Zakazy VV Hasicska Zbrojnica H Lehota353 KiB55
Zmluva Dotácia DHZ 2020578 KiB31
Dohody
Dohoda Úrad Práce434 KiB23
Kúpne zmluvy
Kúpna Zmluva -Ing Slančík370 KiB105
Kúpna Zmluva Dacia559 KiB29
Kúpna Zmluva Demian,Erdélyiová175 KiB71
Kúpna Zmluva Fašang254 KiB42
Kúpna Zmluva Hlásniková183 KiB44
Kúpna Zmluva Horňák Dodatok193 KiB34
Kúpna Zmluva Horňák396 KiB38
Kúpna Zmluva Hotel Partizán200 KiB53
Kúpna Zmluva Hricko-Hricková145 KiB33
Kúpna Zmluva Jambrich314 KiB20
Kúpna Zmluva Kevický184 KiB45
Kúpna Zmluva Kováčová303 KiB32
Kúpna Zmluva P Hricko,Hricková395 KiB16
Kúpna Zmluva Rímskokatol Cirkev408 KiB44
Kúpna Zmluva Šaling408 KiB30
Kupna Zmluva Traktorovy Nosič Kontajnerov2.4 MiB18
Kúpna Zmluva Cimermanovci354 KiB55
Kúpna Zmluva Dom č.1863.8 MiB26
Kúpna Zmluva Floch1.8 MiB9
Kúpna Zmluva Fonferová434 KiB24
Kúpna Zmluva LP Promotion820 KiB62
Kúpna Zmluva Medveď 136 2021883 KiB23
Kupna Zmluva Mgr Sladecek290 KiB23
Kúpna Zmluva Pepich306 KiB18
Kúpna Zmluva Simonides258 KiB31
Kúpna Zmluva TJ Tatran Obec Horná Lehota1.8 MiB18
Kupna Zmluva Uhlie402 KiB21
Kúpna Zmluva Zingorová707 KiB79
Kúpna Zmluva ŽP -Tále868 KiB19
Kúpna Zmluva ŽP Invest937 KiB16
KZ Urbanovský322 KiB22
Odstúpenie Od ZmluvyBGM-impex238 KiB35
Kúpna zmluva Technické zariadenie k fekálnemu vozidlu161 KiB12
Technické Zariadenie K Fekálnemu Vozu161 KiB32
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021316 KiB24
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_2606 KiB21
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_3775 KiB13
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_4706 KiB12
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_5749 KiB14
Zámenná Zmluva Kevická-obec277 KiB23
Kúpna Zmluva Hoferová273 KiB27
Zmluva Hoferová273 KiB26
Zmluva Rešutíková,mäso ZŠ,MŠ209 KiB16
kupna zmluva švantnerová306 KiB20
Zmluva957 KiB33
Nájomné zmluvy
30052019 Zmluva O Prenajme SSD1.7 MiB66
Dodatok č 3 k zmluve o nájme pozemku na poľnohosp. účely1.0 MiB1
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - sčítanie obyvateľov545 KiB6
Dodatok č.3 Fonfer1.0 MiB0
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - Slovak Telekom1.4 MiB2
Nájomná Zmluva LESY SR š P.471 KiB82
Nájomná Zmluva SPF1.4 MiB81
Nájomná Zmluva Agrolehota 20213.4 MiB4
Najomna Zmluva Polianka322 KiB78
Nájomná Zmluva Slovak Telekom1.4 MiB0
Nájomná zmluva Štefan Puš - Farma Javor3.3 MiB18
Zmluvá O Nájme-chata Vlek274 KiB27
Zmluva o výpožičke-sčítanie obyvateľov145 KiB12
Zmluva Poľovnícke Združenie1.2 MiB18
Zmluva Vecné Bremeno3.5 MiB8
Zmluva o dielo
Dodatok 1 K Zmluve O Dielo 21 2017 RENOVIA1.3 MiB63
Dodatok k zmluve o dielo - Metrostav/ rekonštrukcia MK2.3 MiB9
Dodatok K UPD 1145 KiB60
Kanalizácia A Vododvod Vršok 200520191.4 MiB78
zmluva o dielo-výmena osvetlenia137 KiB14
Zmluva Datove Centrum(2)333 KiB34
Zmluva Kanalizácia Aprekládka Vodovodu305 KiB64
Zmluva ENVI-PAK, A S Bratislava370 KiB37
Zmluva Jarky Bánske310 KiB26
Zmluva O Dielo STRABAG 2016928 KiB37
Zmluva O Dielo Strabag859 KiB69
Zmluva O Dielo SUNIK -dom Hasičov9.3 MiB28
Zmluva O Dielo,náter Striech 2017189 KiB25
Zmluva O Dielo-oprava Ciest Horný Koniec 20171.8 MiB18
Zmluva O Dielo358 KiB60
Zmluva O Obstarávaní územnoplánovacej Dokumentácie 07.31 -2018300 KiB49
Zmluva O Posk Služby Audit 2015168 KiB25
Zmluva O Poskyt Služieb SPRAVODAJ(9)244 KiB29
Zmluva Olej (2)101 KiB26
Zmluva Oprava Hrobu Sama Chalupka556 KiB45
Zmluva RENOVIA(7)3.8 MiB35
Zmluva Zateplenie Ou3.4 MiB39
Zmluva Doplnenie Detsk Ihrisko755 KiB28
Zmluva Koramont Požiarna Zbrojnica1.4 MiB76
Zmluva Nelostav Posilovňa900 KiB29
Zmluva O Dielo č 0305-20193.4 MiB53
zmluva o dielo cyklocesta Krpačovo -Tále3.9 MiB70
Zmluva O Dielo Drobné Stavby3.6 MiB52
zmluva o dielo Metrostav MK1.6 MiB36
Zmluva o dielo - rekonštrukcia komunikácie SLIAČAN2.4 MiB7
Zmluva o dielo Rozšírenie verejného osvetlenia 2.4 MiB18
Zmluva o dielo - STRABAG, oprava cesty na Vršok3.8 MiB0
Zmluva o dielo - SUNIK - zberný dvor3.9 MiB3
Zmluva O Dielo Zber A Zhodnotenie Biologicky Rozlozitelnych Odpadov 132 2020161 KiB20
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov225 KiB24
Zmluva ,projekt Kompostery Envirofond257 KiB38
Zmluva -projekt Dok Kanalizácia Výmena Vodovodu209 KiB26
Zmluva Rozvojová Agentúra498 KiB34
ŽP Inform Dodatok 298 KiB20
ŽP Inform Dodatok 366 KiB16
Zmluva o zabezpečení služieb
04062019 ZmluvaNN973 KiB26
07062019 Zmluva O Beznom Ucte186 KiB11
15102019 Zmluva O Zriadeni Uctu76 KiB11
2019 zmluva Audit952 KiB12
30052019 Zmluva Dotácia VUC627 KiB23
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny2.4 MiB10
Dodatok č.1 k zmluve U2234/2018 - Urbis1.2 MiB2
Dodatok K Zamestnávateľskej Zmluve STABILITA225 KiB12
Dodatok k zmluve 218_2018_1193 KiB14
Dohoda O Skončení Zmluvy124 KiB18
ENVI-PAK dodatok č.1_ 163/20211.2 MiB5
GENERIC 21BW-3 001421.8 MiB11
Licencná Zmluva MADE- URBIS363 KiB19
Návrh Zmluvy Spoločny Stavebny Urad.28 KiB62
Zmluva č 43 O Poskytovaní Služieb Pri Ochrane Osobných údajov746 KiB17
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 148 584434 KiB17
Zmluva O Poskytovaní Služieb GDPR1.1 MiB14
Zmluva O Poskytovaní údajov265 KiB13
Zmluva O Poskytovanie Služieb Pri Ochrane Osobných údajov364 KiB17
Zmluva REMEK841 KiB16
Zmluva S OLH111 KiB14
Zmluva Telekom ZŠ338 KiB21
Zmluva Advokátske Služby290 KiB22
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb1.8 MiB6
Zmluva Business 24 2 Str.872 KiB15
Zmluva Business 241.1 MiB12
Zmluva O Dodávke Vody č.1861.8 MiB13
Zmluva O Odvoze TKO Tále1.7 MiB15
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby3.9 MiB2
Zmluva o spolupráci_ Spracovanie projektovej žiadosti Zberný dvor466 KiB12
Zmluva O Spolupráci - Spracovanie Projektu Zatepľovanie ZŠ HL2.9 MiB11
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov225 KiB13
Zmluva O Zriadení účtu177 KiB18
Zmluva Odpad Z Kuchyne1.5 MiB14
Zmluva Odpad483 KiB14
Zmluva Odpad1547 KiB14
Zmluva Pneumatiky577 KiB14
Zmluva Stavebný Dozor Kanalizácia1.1 MiB15
Zmluva Telekom 2020658 KiB13
Zmluva o odchyte túlavých psov3.4 MiB7
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb2.0 MiB5
Zmluva Poziarna Ochrana2.1 MiB84
Zmluvy
Dohoda CZECAV177 KiB45
Dohoda JDS177 KiB35
Dohoda SZPB177 KiB28
Dohoda SZZP177 KiB34
Zmluva Telekom905 KiB51
Zmluva SZZP Dotácia177 KiB35
Zmluvy - dotácie
Zmluva Dotácia Bbsk 20201.2 MiB19
Zmluva dotácia Ev. cirkev 20211.2 MiB6
Zmluva dotácia JD 20211.2 MiB7
Zmluva Dotácia Na ÚPD659 KiB41
Zmluva dotácia RKC 20211.2 MiB10
Zmluva dotácia SZPB 20211.2 MiB6
Zmluva dotácia ZO SZZP 20211.2 MiB6
Zmluva Dotacie JD 2020177 KiB11
Zmluva Dotácie RKC 2020193 KiB11
Zmluva Dotacie SZPB 2020177 KiB13
Zmluva Ev Cirkev 2020209 KiB21
Zmluva o dotácií BBSK - Upírska svetlá noc_ 165/20212.2 MiB3
Zmluva o dotácií BBSK - Keltské múzeum_ 167/20212.4 MiB2
Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľná požiarna ochrana SR3.2 MiB5
Zmluvy Cyklocesta1.4 MiB43