Zmluvy

NameSizeHits
NameSizeHits
Darovacie zmluvy
Darovacia Zmluva669 KiB71
Darovacia Zmluva Buday257 KiB48
LESY SR š P BB DOHODA145 KiB49
Zámenná Zmluva Demian,obec274 KiB31
Zámenná Zmluva Obec-Budovcová,Flochová418 KiB25
Dobrovoľný hasičský zbor
Dotácia DHZ 20193.3 MiB27
Zmluva Dotácia DHZ 2020578 KiB24
Dohody
Dohoda Úrad Práce434 KiB14
Kúpne zmluvy
Kúpna Zmluva -Ing Slančík370 KiB78
Kúpna Zmluva Dacia559 KiB25
Kúpna Zmluva Demian,Erdélyiová175 KiB60
Kúpna Zmluva Fašang254 KiB35
Kúpna Zmluva Hlásniková183 KiB35
Kúpna Zmluva Horňák Dodatok193 KiB11
Kúpna Zmluva Horňák396 KiB27
Kúpna Zmluva Hotel Partizán200 KiB44
Kúpna Zmluva Hricko-Hricková145 KiB29
Kúpna Zmluva Jambrich314 KiB16
Kúpna Zmluva Kevický184 KiB27
Kúpna Zmluva Kováčová303 KiB26
Kúpna Zmluva P Hricko,Hricková395 KiB13
Kúpna Zmluva Rímskokatol Cirkev408 KiB26
Kúpna Zmluva Šaling408 KiB26
Kupna Zmluva Traktorovy Nosič Kontajnerov2.4 MiB15
Kúpna Zmluva Cimermanovci354 KiB39
Kúpna Zmluva Dom č.1863.8 MiB22
Kúpna Zmluva Floch1.8 MiB1
Kúpna Zmluva Fonferová434 KiB20
Kúpna Zmluva LP Promotion820 KiB39
Kúpna Zmluva Medveď 136 2021883 KiB6
Kupna Zmluva Mgr Sladecek290 KiB13
Kúpna Zmluva Pepich306 KiB14
Kúpna Zmluva Simonides258 KiB18
Kúpna Zmluva TJ Tatran Obec Horná Lehota1.8 MiB14
Kupna Zmluva Uhlie402 KiB15
Kúpna Zmluva Zingorová707 KiB36
Kúpna Zmluva ŽP -Tále868 KiB12
KZ Urbanovský322 KiB16
Odstúpenie Od ZmluvyBGM-impex238 KiB26
Kúpna zmluva Technické zariadenie k fekálnemu vozidlu161 KiB6
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021316 KiB4
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_2606 KiB4
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_3775 KiB4
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_4706 KiB4
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_5749 KiB4
Zámenná Zmluva Kevická-obec277 KiB20
Kúpna Zmluva Hoferová273 KiB18
Zmluva Rešutíková,mäso ZŠ,MŠ209 KiB11
kupna zmluva švantnerová306 KiB11
Zmluva957 KiB27
Nájomné zmluvy
30052019 Zmluva O Prenajme SSD1.7 MiB49
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - sčítanie obyvateľov545 KiB0
Nájomná Zmluva LESY SR š P.471 KiB65
Nájomná Zmluva SPF1.4 MiB62
Najomna Zmluva Polianka322 KiB57
Zmluvá O Nájme-chata Vlek274 KiB22
Zmluva o výpožičke-sčítanie obyvateľov145 KiB8
Zmluva Poľovnícke Združenie1.2 MiB15
Zmluva o dielo
Dodatok 1 K Zmluve O Dielo 21 2017 RENOVIA1.3 MiB47
Dodatok K UPD 1145 KiB47
Kanalizácia A Vododvod Vršok 200520191.4 MiB52
zmluva o dielo-výmena osvetlenia137 KiB4
Zmluva Datove Centrum(2)333 KiB26
Zmluva Kanalizácia Aprekládka Vodovodu305 KiB58
Zmluva ENVI-PAK, A S Bratislava370 KiB31
Zmluva Jarky Bánske310 KiB20
Zmluva O Dielo STRABAG 2016928 KiB28
Zmluva O Dielo Strabag859 KiB44
Zmluva O Dielo SUNIK -dom Hasičov9.3 MiB20
Zmluva O Dielo,náter Striech 2017189 KiB13
Zmluva O Dielo-oprava Ciest Horný Koniec 20171.8 MiB15
Zmluva O Dielo358 KiB45
Zmluva O Obstarávaní územnoplánovacej Dokumentácie 07.31 -2018300 KiB43
Zmluva O Posk Služby Audit 2015168 KiB19
Zmluva O Poskyt Služieb SPRAVODAJ(9)244 KiB24
Zmluva Olej (2)101 KiB19
Zmluva Oprava Hrobu Sama Chalupka556 KiB29
Zmluva RENOVIA(7)3.8 MiB25
Zmluva Zateplenie Ou3.4 MiB30
Zmluva Doplnenie Detsk Ihrisko755 KiB17
Zmluva Koramont Požiarna Zbrojnica1.4 MiB49
Zmluva Nelostav Posilovňa900 KiB20
Zmluva O Dielo č 0305-20193.4 MiB26
zmluva o dielo cyklocesta Krpačovo -Tále3.9 MiB36
Zmluva O Dielo Drobné Stavby3.6 MiB34
zmluva o dielo Metrostav MK1.6 MiB22
Zmluva o dielo Rozšírenie verejného osvetlenia 2.4 MiB6
Zmluva O Dielo Zber A Zhodnotenie Biologicky Rozlozitelnych Odpadov 132 2020161 KiB15
Zmluva ,projekt Kompostery Envirofond257 KiB30
Zmluva -projekt Dok Kanalizácia Výmena Vodovodu209 KiB19
Zmluva Rozvojová Agentúra498 KiB25
ŽP Inform Dodatok 298 KiB16
ŽP Inform Dodatok 366 KiB12
Zmluva o zabezpečení služieb
04062019 ZmluvaNN973 KiB22
07062019 Zmluva O Beznom Ucte186 KiB9
15102019 Zmluva O Zriadeni Uctu76 KiB9
2019 zmluva Audit952 KiB9
30052019 Zmluva Dotácia VUC627 KiB19
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny2.4 MiB4
Dodatok K Zamestnávateľskej Zmluve STABILITA225 KiB10
Dodatok k zmluve 218_2018_1193 KiB9
Dohoda O Skončení Zmluvy124 KiB14
GENERIC 21BW-3 001421.8 MiB9
Licencná Zmluva MADE- URBIS363 KiB15
Návrh Zmluvy Spoločny Stavebny Urad.28 KiB39
Zmluva č 43 O Poskytovaní Služieb Pri Ochrane Osobných údajov746 KiB15
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 148 584434 KiB14
Zmluva O Poskytovaní Služieb GDPR1.1 MiB11
Zmluva O Poskytovaní údajov265 KiB11
Zmluva O Poskytovanie Služieb Pri Ochrane Osobných údajov364 KiB15
Zmluva REMEK841 KiB13
Zmluva S OLH111 KiB12
Zmluva Telekom ZŠ338 KiB17
Zmluva Advokátske Služby290 KiB16
Zmluva Business 24 2 Str.872 KiB12
Zmluva Business 241.1 MiB10
Zmluva O Dodávke Vody č.1861.8 MiB11
Zmluva O Odvoze TKO Tále1.7 MiB13
Zmluva o spolupráci_ Spracovanie projektovej žiadosti Zberný dvor466 KiB8
Zmluva O Spolupráci - Spracovanie Projektu Zatepľovanie ZŠ HL2.9 MiB7
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov225 KiB8
Zmluva O Zriadení účtu177 KiB15
Zmluva Odpad Z Kuchyne1.5 MiB12
Zmluva Odpad483 KiB7
Zmluva Odpad1547 KiB6
Zmluva Pneumatiky577 KiB10
Zmluva Stavebný Dozor Kanalizácia1.1 MiB10
Zmluva Telekom 2020658 KiB10
Zmluva Poziarna Ochrana2.1 MiB35
Zmluvy
Dohoda CZECAV177 KiB32
Dohoda JDS177 KiB22
Dohoda SZPB177 KiB22
Dohoda SZZP177 KiB25
Zmluva Telekom905 KiB36
Zmluva SZZP Dotácia177 KiB27
Zmluvy - dotácie
Zmluva Dotácia Bbsk 20201.2 MiB14
Zmluva dotácia Ev. cirkev 20211.2 MiB0
Zmluva dotácia JD 20211.2 MiB0
Zmluva Dotácia Na ÚPD659 KiB31
Zmluva dotácia RKC 20211.2 MiB0
Zmluva dotácia SZPB 20211.2 MiB0
Zmluva dotácia ZO SZZP 20211.2 MiB0
Zmluva Dotacie JD 2020177 KiB9
Zmluva Dotácie RKC 2020193 KiB9
Zmluva Dotacie SZPB 2020177 KiB10
Zmluva Ev Cirkev 2020209 KiB16
Zmluvy Cyklocesta1.4 MiB29