Zmluvy

NameSizeHits
NameSizeHits
Darovacie zmluvy
Darovacia zmluva NsP Brezno 168/20211.1 MiB8
Zámenná Zmluva Obec-Budovcová,Flochová418 KiB33
Zámenná Zmluva Demian,obec274 KiB64
LESY SR š P BB DOHODA145 KiB67
Darovacia Zmluva Buday257 KiB81
Darovacia Zmluva669 KiB126
Dobrovoľný hasičský zbor
Zmluva Dotácia DHZ 2020578 KiB31
Dotácia DHZ 20193.3 MiB36
Prilha C 2 Vyzvy Opis Predmetu Zakazy VV Hasicska Zbrojnica H Lehota353 KiB55
Dohody
Dohoda Úrad Práce434 KiB23
Kúpne zmluvy
Kúpna Zmluva Floch1.8 MiB9
Kúpna zmluva Technické zariadenie k fekálnemu vozidlu161 KiB12
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_4706 KiB12
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_3775 KiB13
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_5749 KiB14
Kúpna Zmluva P Hricko,Hricková395 KiB16
Zmluva Rešutíková,mäso ZŠ,MŠ209 KiB16
Kúpna Zmluva ŽP Invest937 KiB16
Kupna Zmluva Traktorovy Nosič Kontajnerov2.4 MiB18
Kúpna Zmluva TJ Tatran Obec Horná Lehota1.8 MiB18
Kúpna Zmluva Pepich306 KiB18
Kúpna Zmluva ŽP -Tále868 KiB19
Kúpna Zmluva Jambrich314 KiB20
kupna zmluva švantnerová306 KiB20
Kupna Zmluva Uhlie402 KiB21
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021_2606 KiB21
KZ Urbanovský322 KiB22
Zámenná Zmluva Kevická-obec277 KiB23
Kupna Zmluva Mgr Sladecek290 KiB23
Kúpna Zmluva Medveď 136 2021883 KiB23
Kúpna Zmluva Fonferová434 KiB24
Kúpna zmluva Igor Potančok 141/2021316 KiB24
Kúpna Zmluva Dom č.1863.8 MiB26
Zmluva Hoferová273 KiB26
Kúpna Zmluva Hoferová273 KiB27
Kúpna Zmluva Dacia559 KiB29
Kúpna Zmluva Šaling408 KiB30
Kúpna Zmluva Simonides258 KiB31
Kúpna Zmluva Kováčová303 KiB32
Technické Zariadenie K Fekálnemu Vozu161 KiB32
Kúpna Zmluva Hricko-Hricková145 KiB33
Zmluva957 KiB33
Kúpna Zmluva Horňák Dodatok193 KiB34
Odstúpenie Od ZmluvyBGM-impex238 KiB35
Kúpna Zmluva Horňák396 KiB38
Kúpna Zmluva Fašang254 KiB42
Kúpna Zmluva Hlásniková183 KiB44
Kúpna Zmluva Rímskokatol Cirkev408 KiB44
Kúpna Zmluva Kevický184 KiB45
Kúpna Zmluva Hotel Partizán200 KiB53
Kúpna Zmluva Cimermanovci354 KiB55
Kúpna Zmluva LP Promotion820 KiB62
Kúpna Zmluva Demian,Erdélyiová175 KiB71
Kúpna Zmluva Zingorová707 KiB79
Kúpna Zmluva -Ing Slančík370 KiB105
Nájomné zmluvy
Nájomná Zmluva Slovak Telekom1.4 MiB0
Dodatok č.3 Fonfer1.0 MiB0
Dodatok č 3 k zmluve o nájme pozemku na poľnohosp. účely1.0 MiB1
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - Slovak Telekom1.4 MiB2
Nájomná Zmluva Agrolehota 20213.4 MiB4
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - sčítanie obyvateľov545 KiB6
Zmluva Vecné Bremeno3.5 MiB8
Zmluva o výpožičke-sčítanie obyvateľov145 KiB12
Zmluva Poľovnícke Združenie1.2 MiB18
Nájomná zmluva Štefan Puš - Farma Javor3.3 MiB18
Zmluvá O Nájme-chata Vlek274 KiB27
30052019 Zmluva O Prenajme SSD1.7 MiB66
Najomna Zmluva Polianka322 KiB78
Nájomná Zmluva SPF1.4 MiB81
Nájomná Zmluva LESY SR š P.471 KiB82
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - STRABAG, oprava cesty na Vršok3.8 MiB0
Zmluva o dielo - SUNIK - zberný dvor3.9 MiB3
Zmluva o dielo - rekonštrukcia komunikácie SLIAČAN2.4 MiB7
Dodatok k zmluve o dielo - Metrostav/ rekonštrukcia MK2.3 MiB9
zmluva o dielo-výmena osvetlenia137 KiB14
ŽP Inform Dodatok 366 KiB16
Zmluva O Dielo-oprava Ciest Horný Koniec 20171.8 MiB18
Zmluva o dielo Rozšírenie verejného osvetlenia 2.4 MiB18
ŽP Inform Dodatok 298 KiB20
Zmluva O Dielo Zber A Zhodnotenie Biologicky Rozlozitelnych Odpadov 132 2020161 KiB20
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov225 KiB24
Zmluva O Posk Služby Audit 2015168 KiB25
Zmluva O Dielo,náter Striech 2017189 KiB25
Zmluva Olej (2)101 KiB26
Zmluva Jarky Bánske310 KiB26
Zmluva -projekt Dok Kanalizácia Výmena Vodovodu209 KiB26
Zmluva O Dielo SUNIK -dom Hasičov9.3 MiB28
Zmluva Doplnenie Detsk Ihrisko755 KiB28
Zmluva O Poskyt Služieb SPRAVODAJ(9)244 KiB29
Zmluva Nelostav Posilovňa900 KiB29
Zmluva Datove Centrum(2)333 KiB34
Zmluva Rozvojová Agentúra498 KiB34
Zmluva RENOVIA(7)3.8 MiB35
zmluva o dielo Metrostav MK1.6 MiB36
Zmluva O Dielo STRABAG 2016928 KiB37
Zmluva ENVI-PAK, A S Bratislava370 KiB37
Zmluva ,projekt Kompostery Envirofond257 KiB38
Zmluva Zateplenie Ou3.4 MiB39
Zmluva Oprava Hrobu Sama Chalupka556 KiB45
Zmluva O Obstarávaní územnoplánovacej Dokumentácie 07.31 -2018300 KiB49
Zmluva O Dielo Drobné Stavby3.6 MiB52
Zmluva O Dielo č 0305-20193.4 MiB53
Zmluva O Dielo358 KiB60
Dodatok K UPD 1145 KiB60
Dodatok 1 K Zmluve O Dielo 21 2017 RENOVIA1.3 MiB63
Zmluva Kanalizácia Aprekládka Vodovodu305 KiB64
Zmluva O Dielo Strabag859 KiB69
zmluva o dielo cyklocesta Krpačovo -Tále3.9 MiB70
Zmluva Koramont Požiarna Zbrojnica1.4 MiB76
Kanalizácia A Vododvod Vršok 200520191.4 MiB78
Zmluva o zabezpečení služieb
Dodatok č.1 k zmluve U2234/2018 - Urbis1.2 MiB2
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby3.9 MiB2
ENVI-PAK dodatok č.1_ 163/20211.2 MiB5
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb2.0 MiB5
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb1.8 MiB6
Zmluva o odchyte túlavých psov3.4 MiB7
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny2.4 MiB10
07062019 Zmluva O Beznom Ucte186 KiB11
GENERIC 21BW-3 001421.8 MiB11
15102019 Zmluva O Zriadeni Uctu76 KiB11
Zmluva O Spolupráci - Spracovanie Projektu Zatepľovanie ZŠ HL2.9 MiB11
Zmluva Business 241.1 MiB12
2019 zmluva Audit952 KiB12
Dodatok K Zamestnávateľskej Zmluve STABILITA225 KiB12
Zmluva o spolupráci_ Spracovanie projektovej žiadosti Zberný dvor466 KiB12
Zmluva O Poskytovaní údajov265 KiB13
Zmluva O Dodávke Vody č.1861.8 MiB13
Zmluva Telekom 2020658 KiB13
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov225 KiB13
Zmluva O Poskytovaní Služieb GDPR1.1 MiB14
Zmluva S OLH111 KiB14
Zmluva Pneumatiky577 KiB14
Zmluva Odpad Z Kuchyne1.5 MiB14
Dodatok k zmluve 218_2018_1193 KiB14
Zmluva Odpad1547 KiB14
Zmluva Odpad483 KiB14
Zmluva O Odvoze TKO Tále1.7 MiB15
Zmluva Stavebný Dozor Kanalizácia1.1 MiB15
Zmluva Business 24 2 Str.872 KiB15
Zmluva REMEK841 KiB16
Zmluva O Poskytovanie Služieb Pri Ochrane Osobných údajov364 KiB17
Zmluva č 43 O Poskytovaní Služieb Pri Ochrane Osobných údajov746 KiB17
Zmluva O Poskytnutí Dotácie č 148 584434 KiB17
Dohoda O Skončení Zmluvy124 KiB18
Zmluva O Zriadení účtu177 KiB18
Licencná Zmluva MADE- URBIS363 KiB19
Zmluva Telekom ZŠ338 KiB21
Zmluva Advokátske Služby290 KiB22
30052019 Zmluva Dotácia VUC627 KiB23
04062019 ZmluvaNN973 KiB26
Návrh Zmluvy Spoločny Stavebny Urad.28 KiB62
Zmluva Poziarna Ochrana2.1 MiB84
Zmluvy
Dohoda SZPB177 KiB28
Dohoda SZZP177 KiB34
Dohoda JDS177 KiB35
Zmluva SZZP Dotácia177 KiB35
Dohoda CZECAV177 KiB45
Zmluva Telekom905 KiB51
Zmluvy - dotácie
Zmluva o dotácií BBSK - Keltské múzeum_ 167/20212.4 MiB2
Zmluva o dotácií BBSK - Upírska svetlá noc_ 165/20212.2 MiB3
Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľná požiarna ochrana SR3.2 MiB5
Zmluva dotácia Ev. cirkev 20211.2 MiB6
Zmluva dotácia SZPB 20211.2 MiB6
Zmluva dotácia ZO SZZP 20211.2 MiB6
Zmluva dotácia JD 20211.2 MiB7
Zmluva dotácia RKC 20211.2 MiB10
Zmluva Dotácie RKC 2020193 KiB11
Zmluva Dotacie JD 2020177 KiB11
Zmluva Dotacie SZPB 2020177 KiB13
Zmluva Dotácia Bbsk 20201.2 MiB19
Zmluva Ev Cirkev 2020209 KiB21
Zmluva Dotácia Na ÚPD659 KiB41
Zmluvy Cyklocesta1.4 MiB43