Všetky príspevky od Obecný úrad Horná Lehota

Informácia pre majiteľov chalúp v obci.

Upozorňujeme majiteľov chalúp v našej obci, že zberné miesta pre tých, ktorí nemôžu vyložiť komunálny odpad v deň zberu /pondelok/, boli z hygienických dôvodov zrušené.Pri odchode z obce môžu komunálny odpad uložiť do veľkokapacitného kontajneru, ktorý bude umiestnený na začiatku obce pri čističke odpadových vôd.

Rozpis vlečky na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad od 4.8.2020 do 17.9.2020

4.8.-11.8. stanoviská č.1,9,3,6

12.8.-19.8.      stanoviská č.2,10,8,5

20.8.-28.8.   stanoviská č.4,1,7,11

2.9.-10.9.. stanoviská č.9,5,2,3

10.9.-19.9.   stanoviská č.1,6,8,2

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec, môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.