Všetky príspevky od Obecný úrad Horná Lehota

Rozpis vlečky na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad

               od 17.9.2020 do 28.10.2020

18.9.-25.9.   stanoviská č.1,9,3,6                   

26.9.-3.10.      stanoviská č.2,10,8,5               

4.10.-11.10     stanoviská č.4,1,7,11                 

12.10-19.10  stanoviská č.9,5,2,3                      

20.10-28.10     stanoviská č.1,6,8,2                   

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec, môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.

Informácia pre majiteľov chalúp v obci.

Upozorňujeme majiteľov chalúp v našej obci, že zberné miesta pre tých, ktorí nemôžu vyložiť komunálny odpad v deň zberu /pondelok/, boli z hygienických dôvodov zrušené.Pri odchode z obce môžu komunálny odpad uložiť do veľkokapacitného kontajneru, ktorý bude umiestnený na začiatku obce pri čističke odpadových vôd.