Všetky príspevky od Katarina Cechova

Zasadnutie OZ 29.06.2017 o 19:00

POZVÁNKA
v zasadačke obecného úradu v Hornej Lehote sa dňa 29.06.2017/ štvrtok/ o 19.00 hod. uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze.
4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016.
5. Dianie v obci, rôzne.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesenia.
8. Záver.

V Hornej Lehote, dňa 26.06.2017  Pozvanka_OZ_29062017

Školský rok 2015/2016

Je tu začiatok školského roka  a  podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  prázdniny v tomto školskom roku vychádzajú nasledovne:

 Školský rok 2015/2016
Jesenné: 29. október (štvrtok) až 30. október 2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2015 (pondelok).Vianočné: 23. december 2015 (streda) až 7. január 2016 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2016 (piatok).Polročné: 1. február 2016 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. februára 2016 (utorok).Jarné:
  • Košický a Prešovský kraj – 15. február (pondelok) až 19. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 22. februára 2016 (pondelok).
  • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 22. február (pondelok) až 26. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 29. februára 2016 (pondelok).
  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 29. február (pondelok) až 7. marec 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 7. marca 2016 (pondelok).
Veľkonočné: 24. marec (štvrtok) až 29. marec 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 30. marca 2016 (streda).Letné: 1. júl (piatok) až 2. september 2016 (piatok). Vyučovanie sa začne 5. septembra 2016 (pondelok).