Testovanie COVID

Vážení občania testovanie dňa27.02.2021 sobota   8:00 -18:00 (1.prestávka 11:30-12:00 2.prestávka 15:40-16:00 )    prebehne podľa odporúčaného abecedného harmonogramu : v Zasadačke Obecného úradu Horná Lehota

priezviská

A – C -8:00-8:30

D – F – 8:30-9:30

G -I – 9:30-10:00

J- L- 10:00-11:00

M-O -12:00-13:00

P-R -13:00-14:00

S-T-14:00-15:10

Ť-Ž-16:00 – 17:00

Voľné-17:00-18:00

Posledný odber – 17:30

POZOR: Časy sú len orientačné , môžu sa podľa okolností posunúť.

Prednostne sa budú testovať občania s trvalým pobytom, testovanie občanov do 15 rokov a nad 65 rokov nie je povinné.