Opatrenia a odporúčania obce Horná Lehota

za účelom minimalizácie šírenia nového koronavírusu

Seniori: – požiadavka na zavretie klubu jednoty dôchodcov (zatiaľ na 2 týždne)  – /nestretávať sa/

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia: – všetky podujatia, ktorých organizátorom je obec Horná Lehota, budú zrušené, prípadne presunuté na neskorší termín,

– všetkých ostatných organizátorov  obec vyzve, aby dôsledne zvážili uskutočnenie svojich podujatí .

 Verejnosť:odporúčanie vyhýbať sa podujatiam hromadného charakteru (kultúrne, športové, spoločenské, ale napríklad aj cirkevné), zbytočne necestovať mimo trvalého pobytu

odporúčanie uprednostniť elektronickú komunikáciu s obecným  úradom, jeho priestory navštevovať iba v nevyhnutných prípadoch,

 – odporúčanie uprednostniť platby prostredníctvom internet bankingu pred platbami v hotovosti v pokladni obecného úradu, – dodržiavať odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250

Obecný úrad – zamestnanci obecného úradu budú dôrazne požiadaní, aby ostali doma v prípade ochorenia a aby to zvážili aj v prípade, že v posledných 15 dňoch navštívili ktorúkoľvek rizikovú oblasť – zamestnanci obecného úradu sa až do odvolania nebudú zúčastňovať školení na pôde obecného úradu či mimo neho

 Iné obecné priestory: – uzatvára miestnu knižnicu (od 10.3.2020 až do odvolania), taktiež Keltskú izbu a Izbu Sama Chalupku

-uzatvára turistickú ubytovňu v budove základnej školy (od 10.03.2020 až do odvolania )

– rušia sa všetky prenájmy priestorov zasadacej miestnosti obecného úradu, takisto sa ruší ambulantný predaj v obci- do odvolania

– uzavára kultúrnospoločenskú halu  (od 10.3.2020 až do odvolania).

-uzatvára miestnu posilňovňu v budove základnej školy (od  10.3.2020 až do odvolania)

Základná a materská škola: od 16.3.2020 zatvorené na 14 dní

– dôsledne dodržiavať usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-sosirenim-koronavirusu/