Rozpis vlečky na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad od 23.9.2019 do 3.11.2019

23.9 – 2.10 stanoviská č.: 1, 3, 6, 9,

2.10 – 9.10 stanoviská č.: 2, 5, 8, 10,

9.10 – 16.10 stanoviská č.: 1, 4, 7, 11,

16.10 – 23.10 stanoviská č.: 2, 3, 5, 9,

23.10 – 3.11 stanoviská č.: 1, 2, 6, 8,

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec, môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.