VOĽBY PREZIDENTA -OZNAM

Výsledky 2.kola prezidentských volieb – hlasovanie v Hornej Lehote 30.3.2019

Zuzana Čaputová ,Mgr. – 116 hlasov

Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD. – 98 hlasov


Výsledky 1.kola prezidentských volieb –

Hlasovanie v Hornej Lehote 16.3.2019

Zuzana Čaputová ,Mgr. – 76 hlasov

Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD. – 65 hlasov

Marian Kotleba,Ing.Mgr. – 42 hlasov

Štefan Harabin,JUDr. – 36 hlasov

František Mikloško, RNDr. – 16 hlasov

Milan Krajniak , Bc. – 6 hlasov

Béla Bugár, Ing. – 4 hlasy

Bohumila Tauchmannová , Ing. – 4 hlasy

Eduard Chmelár , doc., Mgr., PhD. – 4 hlasy

Róbert Švec , Mgr. – 2 hlasy

Martin Daňo – 1 hlas

József Menyhárt , PaedDr., PhD. – 1 hlas

kandidáti na prezidenta SR 2019

Oznamujeme voličom, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné zasielať na mailovú adresu :

 hornalehota@brnet.sk

———————————————————–

Obec Horná Lehota oznamuje menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie  k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Starosta obce podľa § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie Valériu Grossovú.

Pondelok 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
Utorok Nestránkový deň
Streda 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00  1230 – 15:30

Obec Horná Lehota v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta republiky 2019, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

hornalehota@brnet.sk

MIESTO DORUČENIA:  OcÚ Horná Lehota, Horná Lehota 99