BEH OBCOU HORNÁ LEHOTA

Výsledky preteku :

https://www.casomierapt.sk/vysledky/2018/ATLETIKA/HLEHOTA/HLehota_kat.pdf  sú po kategóriách,  alebo absolútne poradie je : https://www.casomierapt.sk/vysledky/2018/ATLETIKA/HLEHOTA/HLehota_abs.pdf

 

Registrácia je aktívna na odkaze : https://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek2.php  ,zverejnené na:  www.casomierapt.sk ; www.beh.sk

PROPOZÍCIE

XIV.ročník behu obcou Horná Lehota

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Obec Horná Lehota

Dátum: 29.09.2018

Miesto: Horná Lehota /pri ZŠ/

Prezentácia: od 8.00 hod. do 10.00 hod v ZŠ

Štart: o 10.40 hod. pred ZŠ H.Lehota

Zdravotná

služba: zabezpečí organizátor

Štartovné: 5.00 € /guláš, nápoj,tričko/

POPIS TRATE: trať meria 9648 m pre kat.A,B,C,

ženy a muži D- 5380 m

juniori,juniorky a muži M – 3246m

-asfaltový povrch-

KATEGÓRIE: A-muži od 18 – 39 rokov

B– muži od 40 – 50 rokov

C- muži nad 50 rokov

D- muži nad 60 rokov

M– muži nad 70 rokov

E– ženy od 18- 34 rokov

F– ženy od 35 – 44 rokov

G- ženy nad 45 rokov

J- ženy nad 55 rokov

H-juniori, juniorky od 15 -17 rokov