Miestne referendum -výsledky

VÝSLEDKY MIESTNEHO REFERENDA

počet oprávnených občanov na hlasovanie : 480

počet oprávnených občanov ktorí hlasovali: 161

Otázka:

Súhlasíte s odpredajom podielov obce, ktoré vlastní

v Urbárskom pozemkovom spoločenstve?

počet hlasov ÁNO : 14

počet hlasov NIE : 147

percento účasti : 33,54