PREDAJ PODIELOV UPS

Vážení podielníci UPS,

predaj podielov UPS sa riadi zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, kde sa v §9. ods.7 uvádza:

„Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru“.

K uvedenej vete dáva výklad stanovisko Odbor legislatívy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v liste z 13.augusta 2015:

„Je potrebné, aby sa ponuka na prevod dostala ku každému spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti. Výbor preto podľa §14. odst.1 uvádza informáciu o ponuke podielu na prevod v pozvánke na valné zhromaždenie.“

Výbor a dozorná rada UPS preto upozorňujú členov UPS, že pri nedodržaní uvedeného postupu môže byť prevod napadnutý na súde a súdom zrušený ako neplatný.

V Hornej Lehote 9.11.2015

Školský rok 2015/2016

Je tu začiatok školského roka  a  podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  prázdniny v tomto školskom roku vychádzajú nasledovne:

 Školský rok 2015/2016
Jesenné: 29. október (štvrtok) až 30. október 2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2015 (pondelok).Vianočné: 23. december 2015 (streda) až 7. január 2016 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2016 (piatok).Polročné: 1. február 2016 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. februára 2016 (utorok).Jarné:
  • Košický a Prešovský kraj – 15. február (pondelok) až 19. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 22. februára 2016 (pondelok).
  • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 22. február (pondelok) až 26. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 29. februára 2016 (pondelok).
  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 29. február (pondelok) až 7. marec 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 7. marca 2016 (pondelok).
Veľkonočné: 24. marec (štvrtok) až 29. marec 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 30. marca 2016 (streda).Letné: 1. júl (piatok) až 2. september 2016 (piatok). Vyučovanie sa začne 5. septembra 2016 (pondelok).